ปรสิตที่พบในปลาช่อนจากแหล่งน้ำธรรมชาติ จังหวัดฉะเชิงเทรา