การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมของพันธุ์ไม้ให้ยางรัก

Publish Year International Journal 1
2018 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Genetic Diversity of Gluta lacquer Clones in Northeastern Thailand Using by Start Codon Targeted (SCoT) markers", Current Trends in Forest Research, ปีที่ 2018, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2018, หน้า 1-7
Publish Year International Conference 2
2017 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Tapping technique development for high yield and sustainable harvesting of Thai lacquer trees", Annual meeting of Japanese society of Tropical Agriculture 2017, 20 - 22 ตุลาคม 2017, Kagawa prefecture ญี่ปุ่น
2015 exSuwan Tangmitcharoen, inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTosporn Vacharangkura, exKaewnapa Kittibanpacha, exPhuangphan Yongrattana, "การรวบรวมพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์ของกลุ่มไม้ให้ยางรักในประเทศไทย", The Second International Conference on study on oriental lacquer initiated by H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn for the revitalization of Thai wisdom, 22 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2017 exสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ, inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exแก้วนภา กิตติบรรพชา, "แหล่งพันธุกรรมของกลุ่มชนิดรักใหญ่ เพื่อการคัดเลือกแม่ไม้พันธุ์ดีในการผลิตยางรักของไทย", การประชุมวิชาการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2560 "รวมพลังรักษ์ป่า ด้วยศาสตร์พระราชา", 5 - 7 กันยายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ, inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exทศพร วัชรางกูร, ex แก้วนภา กิตติบรรพชา, exพวงพรรณ ยงรัตนา, "การอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ของพรรณไม้ให้ยางรักในประเทศไทย", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2558 “ป่าไม้ไทย...ใครกำหนด” , 24 เมษายน 2015, คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย