เปปไทด์ออกฤทธิ์ต้านความดันโลหิตสูงและกลไกการทำงานของเปปไทด์จากอาหารหมักท้องถิ่นไทย: ปลาร้าและถั่วเน่า

Publish Year International Conference 2
2015 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, "Bioactive Proteins and Peptides as Functional Foods and Nutraceuticals", International Symposium for Agricultural Biotechnology, 17 - 18 ธันวาคม 2015, นครปฐม ประเทศไทย
2014 inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, exนางสาววนัสนันท์ หมัดมณี, inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, "In vitro Antioxidant Activity of Peptide Fragments from Fermented Channa striata", The 4th International Biochemistry and Molecular Biology Conference, 2 - 3 เมษายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย