ประสิทธิภาพหัวนิวตรอนจาก Gas Electron Multiplier (GEM) ประสิทธิภาพหัววัดนิวตรอนจาก Gas Electron Multiplier (GEM) โดยการใช้ตัวเปลี่ยนนิวตรอนประเภทของแข็ง