ความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อแอคติโนมัยสีทชนิดเอนโดไฟท์จากอ้อยและสมบัติการยับยั้งการเกิดโรคใบแห้ง

Publish Year International Journal 2
2014 inดร.กนกกร สินมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exK. khacharoenphaisan, "Distribution of Micromonospora Isolated from Sugar Cane in Thailand", Journal of Applied Sciences, ปีที่ 14, ฉบับที่ 22, สิงหาคม 2014, หน้า 3013-3017
2010 exดร. ขวัญชัย คูเจริญไพศาล, inดร.กนกกร สินมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "?-xylanase from Thermomyces lanuginosus and its biobleaching application", Pakistan Journal of Biological Science, ปีที่ 13, ฉบับที่ 11, มกราคม 2010, หน้า 513-526
Publish Year National Conference 1
2014 exผศ.ดร.ขวัญชัย คูเจริญไพศาล, inดร.กนกกร สินมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อแอคติโนมัยสีทชนิดเอนโดไฟท์จากอ้อยและสมบัติการยับยั้งการเกิดโรคใบแห้ง", การประชุมใหญ่ โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 (The HERP Congress II), 22 - 24 มกราคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย