การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดทองแดงในน้ำเสียด้วยเปลือกหอยลาย

Publish Year International Conference 1
2014 exกัลยกร เทียนชัย, exA.Choeysuppaket, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Study of the Sorption of Cu(II) from Aqueous Solution Using Paphia Undulate Shell", 6 th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 2014, 17 - 19 ธันวาคม 2014, อ เมือง อุดรธานี ประเทศไทย