การบ่งชี้และโคลนยีน trehalose-6-phosphate synthase ในอ้อย