แบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลสที่คัดแยกจากลำไส้ปลวกเลี้ยงราและปลวกกินไลเคน