ผลของ TLR4 antagonist (Eritoran) ในการยับยั้งการอักเสบของเซลล์เยื่อบุผนังมดลูกในวัว

Publish Year International Journal 1
2017 inดร.สร้อยสุดา โชติมานุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอ.น.สพ.ดร.ธีรวัฒน์ สว่างจันทร์อุทัย, exนางสาวจันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร, exศ.น.สพ.ดร.มงคล เตชะกำพุ, "ผลของตัวรับโทลไลค์ 4 แอนทาโกนิสต์ต่อการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของเซลล์เยื่อบุผนังมดลูกวัว", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2017, หน้า 87-96
Publish Year International Conference 1
2015 inดร.สร้อยสุดา โชติมานุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอ.น.สพ.ดร.ธีรวัฒน์ สว่างจันทร์อุทัย, exศ.น.สพ.ดร.มงคล เตชะกำพุ, "ผลของ Rhodobacter sphaeroides LPS ต่อตัวรับโทล-ไลค์ 4 ในเซลล์เยื่อบุผนังมดลูกวัว", Society for Reproduction and Fertility Annual Conference 2015, 20 - 22 กรกฎาคม 2015, Oxford สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ