การศึกษานิเวศวิทยาของพืชท้องถิ่นที่เติบโตในพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2017 inดร.นิสา เหล็กสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Reclaiming saline areas in khorat basin (Northeast Thailand): Soil properties, species distribution, and germination of potential tolerant species", Arid Land Research and Management , ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, เมษายน 2017, หน้า 235-252