การจำแนกข้อมูลด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรในระบบ NRPM Ongoing monitoring ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕