การประเมินความเสียหายของข้าวโพด(ที่ไม่มีการดัดแปลงพันธุกรรม)จากการปล่อยหนอนเจาะลำต้นข้าวโพด Ostrinia furnacalis (Guenee) เข้าทำลาย ในสภาวะโรงเรือน