ชุมชนแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชาร์

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์, "Enhance Balanced SEED with BEST ACTIONS", Universal Journal of Management , ปีที่ 2016, ฉบับที่ 4(2), กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 64-71
Publish Year International Conference 3
2016 inดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์, exMr.Yai Saithai, exChartree Krabuanrat, exPhusit Sanesupar, exLars Moeller, "เบ๊บซี เอ็นเซฟไลฟ์ แบรนด์ยั่งยืนสำหรับการตลาดด้านสังคมและการค้าขาย", The XI International Conference on Applied Business Research (ICABR) 2016, Pattaya, Chonburi, Thailand 5-9 September 2016, 7 กันยายน 2016, Pattaya ชลบุรี ประเทศไทย
2015 inดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์, "การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน: แนวคิดและการปฏิบัติ", The 1st International Conference on Environment, Livelihood, and Services, 3 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์, "ปรับความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมด้วยสุดยอกปฏิบัติการ", The 3rd Asia-Pacific Conference on Business and Social Science (APCBSS 2015), 20 พฤศจิกายน 2015, เชียงใหม่ ประเทศไทย