การใส่ส่วนหัวกระดูกเรเดียสเทียม

Publish Year International Journal 2
2015 exThanapong Waitayawinyu, inดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exThanapon Panchaphongsaphak, exKriskrai Sitthiseripratip, exChinnakart Boonyasirikool, exSongsak Suppachokeauychai, exSunyarn Niempoog, "Computer aided custom-made ulnar head prosthesis", The Journal of Hand Surgery (European Volume), ปีที่ 40E, ฉบับที่ Suppl 1, มิถุนายน 2015, หน้า S45-S46
2013 exSomruethai Channasanon, exPakkanun Kaewkong, exPaweena Uppanan, exSurapol Chantaweroad, exKriskrai Sitthiseripratip, exSiriporn Tanodekaew, inดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "Acrylic-based Stereolithographic Resins: Effect of Scaffold Architectures on Biological Response", Journal of Life Sciences and Technologies, ปีที่ 1, ฉบับที่ 3, กันยายน 2013, หน้า 154-158
Publish Year International Conference 1
2013 exArpapan Prakobkarn, exSurapong Chatpun, exSakchai Saeheng, exNatee Ina, inดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "Influences of Vascular Geometry and Blood Property on Carotid Artery Hemodynamics", The 2013 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2013), 23 - 25 ตุลาคม 2013, กระบี่ ประเทศไทย