การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลังที่มีระบบกริดอัจฉริยะ

Publish Year International Journal 6
2022 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Application of Constrained Nonlinear Minimization to Estimate Parameters of Transmission Line in Power System", International Journal of Engineering and Applied Physics, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2022, หน้า 422-426
2021 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Simulink Block Diagram of Sixth-order Model for Power System Dynamic Study", European Journal of Electrical Engineering and Computer Science, ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2021, หน้า 1-4
2020 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Evaluation Transient Stability of Large Scale Power System with Multi-Terminal HVDC", European Journal ofElectricalEngineeringand ComputerScience, ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2020, หน้า 1-5
2016 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "A Personnel Software Package for Power Flow Analysis", International Journal of Engineering Science Technology And Research (IJESTR), ปีที่ 1, ฉบับที่ 5, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2016, หน้า 50-55
2016 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Application of STATCOM for Enhancing Steady and Dynamic Performance of Distribution System with DFIG Wind Power Generation", International Journal of Advanced Engineering, Management and Science, ปีที่ 2, ฉบับที่ 4, เมษายน 2016, หน้า 215-217
2015 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Mathematical Model of the PMSG based on Wind EnergyConversion System", International Research Journal of Innovative Engineering, ปีที่ 1, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2015, หน้า 14-21
Publish Year International Conference 7
2024 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Open Source Dynamic Simulation Techniques of the Sixth Order Model of Synchronous Machine", 12th International Electrical Engineering Congress (iEECON 2024), 6 - 8 มีนาคม 2024, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2023 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Improving Dynamic Performance of Wind Power Generation System by Using Static Var Compensator", 2023 39th International conference on Science, Engineering, Technology and Natural Resources, 29 - 31 พฤษภาคม 2023, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2023 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "The Simulation of Synchronous Generator Dynamic in Third Order Model Using Simulink", 2023 39th International Conference on Science, Engineering, Technology and Natural Resources, 29 - 31 พฤษภาคม 2023, ชลบุรี ชลบุรี ประเทศไทย
2014 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "The Effect of Doubly Fed Induction Generator (DFIG) Based on Wind Energy Conversion on Power System Stability", The 4th International Conference on Engineering and Applied Science (2014 ICEAS), 22 - 24 กรกฎาคม 2014, ซัปโปโร่ ญี่ปุ่น
2013 exS. Samanvorakij, inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Modeling and Simulation PMSG based on Wind Energy Conversion System in MATLAB/SIMULINK", Advances in Electronics and Electrical Engineering, 6 - 7 เมษายน 2013, กรุงเทพ อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exS. Romphochai, inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Modeling and Simulation DFIG Based on Wind Energy Conversion System in MATLAB/SIMULINK", Advances in Electronics and Electrical Engineering, 6 - 7 เมษายน 2013, กรุงเทพ อื่นๆ ประเทศไทย
2012 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Novel model of UPFC for evaluating transient stability of a multimachine system including the grid-connected photovoltaic system", IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Conference Europe, 14 - 17 ตุลาคม 2012, เบอลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี