ผลของอุณหภูมิต่อระบบควบคุมพลังงานของกุ้งขาว Litopenaeus vannamei