การประเมินสถานภาพของหอยมือเสือครอบครัว Tridacnidae บริเวณแนวปะการังหมู่เกาะสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

Publish Year International Journal 1
2013 exKitithorn Sanpanich, inนายธีระพงศ์ ด้วงดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Biodiversity of Marine Gastropods of Thailand in the Late Decade", Malaysian Journal of Science, ปีที่ 32, ฉบับที่ Sp Issue, ตุลาคม 2013, หน้า 47-64
Publish Year International Conference 1
2015 exKitithorn Sanpanich, inนายธีระพงศ์ ด้วงดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Species Diversity and Assessment of Marine Mollusks in Coral Reefs from Sattahip District, Chonburi Province, Thailand", the 25th Biennial Asian Association for Biology Education Conference, 11 - 15 พฤษภาคม 2015, กัวลา ลัมเปอรฺ์ มาเลเซีย