การใช้ระเบียบวิธีพื้นผิวตอบสนองในการหาสภาวะการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากใบกะเพราโดยการใช้คลื่นเสียงอัลตราซาวน์