ตัวประมาณควรจะเป็นสูงสุดแบบแจ็คไนฟ์สำหรับการแจกแจงแบบปกติ 2 ตัวแปรเมื่อมีข้อมูลสูญหาย

Publish Year National Journal 1
2011 inดร.จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, รองศาสตราจารย์, "Jackknife Maximum Likelihood Estimates for a Bivariate Normal Distribution with Missing Data", Journal of The Thai Statistical Association, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2011, หน้า 151-169