ผลลัพธ์เชิงเส้นกำกับทั่วไปของฟังก์ชันต่อเนื่องทำซ้ำ

Publish Year International Journal 5
2018 exMavecha, S, inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exYuttanan, B, "Iterative roots of some functions", TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2018, หน้า 819-840
2017 exKanet Ponpetch, inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exSukrawan Mavecha, "Arithmetic functions and their linear dependence", AIP Conference Proceedings, ปีที่ 1905, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2017, หน้า 030027-1-030027-6
2017 exAirada Sitthaset1,, inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exSukrawan Mavecha, "Polynomials with generalized Fibonacci number coefficients", AIP Conference Proceedings, ปีที่ 1905, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2017, หน้า 030034-1-030034-6
2014 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exBoonrod Yuttanan, "Iterates of increasing sequences of positive integers", Aequationes Mathematicae, ปีที่ 87, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014, หน้า 89-103
2013 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exSukrawan Mavecha, "Asymptotic expansions of iterates of some classical functions", Applied Mathematics E-Notes, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2013, หน้า 77-91
Publish Year International Conference 1
2018 exBoonrod Yuttanan, inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exSukrawan Mavecha, "Solving a functional equation involving one multiplicative and two q-additive functions", Proceedings of the Sixth International Conference on Analytic Number Theory and Spatial Tessellations, Volume 1, 24 - 28 กันยายน 2018, Kiev ยูเครน