เครื่องวิเคราะห์ปริมาณเกลือ และความชื้นใน Tuna Loin

Publish Year International Journal 1
2019 exSuttahatai Pochanagone, inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, "Preliminary Study on the Determination of ppm-Level Concentration of Histamine in Tuna Fish Using a Dry Extract System for Infrared Coupled with Near-Infrared Spectroscopy", ACS Omega, ปีที่ 4, ฉบับที่ 21, ตุลาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 19164-19171
Publish Year International Conference 1
2016 exSuttahatai Pochanagone, inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, "Solvent Comparison for Determination of Histamine in Tuna Fish using Near Infrared (NIR) Spectroscopy", Asian NIR Symposium 2016 (The 5th Asian NIR Symposium), 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2016, Kagoshima ญี่ปุ่น