การลดของเสียในกระบวนการผลิตเส้นโมโนด้วยวิธีการออกแบบการทดลอง

Publish Year National Conference 1
2013 inนายจักรินทร์ กลั่นเงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประภาพรรณ เกษราพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การลดของเสียในกระบวนการผลิตเส้นโมโนด้วยวิธีการออกแบบการทดลอง", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2556, 16 - 18 ตุลาคม 2013, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย