อหังการแห่งสามัญชน: สุนทรียศาสตร์และอุดมการณ์ชนชั้นกลางในนวนิยายควมไม่พยาบาท ของ "นายสำราญ"

Publish Year National Conference 2
2014 inดร.สรณัฐ ไตลังคะ, รองศาสตราจารย์, "เพศวิถีและอารมณ์ปรารถนา: ครูเหลี่ยมกับนวนิยายอีโรติกของไทย", การประชุมวิชาการ "เพื่อก้าวข้ามสะพานที่พาดข้าม จะเก็บเกี่ยวข้าวงามในทุ่งใหม่", 12 กันยายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.สรณัฐ ไตลังคะ, รองศาสตราจารย์, "ความไม่พยาบาทของ "นายสำราญ กับอุดมการณ์ชนชั้นกลาง", พิพิธพรรณวรรณา: ความทรงจำและสยาม-ไทยศึกษาในบริบทสากล, 16 สิงหาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย