ชุดหุ่นยนต์เก็บต้นไม้

Publish Year National Conference 2
2016 inดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "หุ่นยนต์เก็บผลส้ม", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลเเห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30, 5 - 8 กรกฎาคม 2016, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2015 inดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "หุ่นยนต์เรืออัตโนมัติ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29, 1 - 3 กรกฎาคม 2015, นครราชสีมา ประเทศไทย