การกำจัดคลื่นถูกตรึงด้วยสิ่งกีดขวางรูปร่างและการเรียงตัวต่างกันในตัวกลางเคมีกระตุ้นได้