การทดลองผลิตฃุดทดสอบ iNsulin และ Food allergen เพื่อการขยายผลเชิงพาณิชย์