การสังเคราะห์แก้วโซดาไลม์ที่เติมไอออน

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exJakrapong kaewkhao, "Effects of Ni2+ ions on Soda Lime silicate glasses", Advance Materials Research , ปีที่ 770, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 307-310
Publish Year International Conference 1
2013 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exกัลยกร เทียนชัย, exO. Chaemlek, exS. Sukthirom, exY. Ruangtaweep, exJakrapong kaewkhao, "Effect of Ni2+ ions on soda lime silicate glasses", the 2013 International Conference on Applied Physics and Material Applications (ICAPMA2013), 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2013, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย