ระดับเงินทุนต่างประเทศที่เหมาะสมของไทย

Publish Year International Conference 1
2014 inดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ, รองศาสตราจารย์, "ระดับเงินทุนต่างประเทศที่เหมาะสมของไทย", The Global Symposium on Social Sciences, 11 - 13 กรกฎาคม 2014, ภูเก็ต ประเทศไทย