การวิจัยการดำเนินงานฝังกลบมูลฝอยที่เหมาะสมกับประเทศไทย (ระยะที่ 2)

Publish Year International Journal 6
2015 exYuka Ogata, exTomonori Ishigaki, exYoshitaka Ebie, exนายนพฤทธิ์ สุทธศิลป์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exMasato Yamada, "Water reduction by constructed wetlands treating waste landfill leachate in a tropical region", Waste Management, ปีที่ 44, ฉบับที่ Oct 2015, ตุลาคม 2015, หน้า 164-171
2015 exYuka Ogata, exTomonori Ishigaki, exYoshitaka Ebie, exนายนพฤทธิ์ สุทธศิลป์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exMasato Yamada, "Effect of feed pattern of landfill leachate on water reduction in constructed wetland in Southeast Asia", Water Practice and Technology, ปีที่ 10, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 669-673
2014 exBanjarata Jolanun, exChompoonuch Kaewkam, exOrapin Bauoon, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Turned windrow composting of cow manure as appropriate technology for zero discharge of mulberry pulp wastewater", Environmental Technology, ปีที่ 35, ฉบับที่ 16, สิงหาคม 2014, หน้า 2104-2114
2014 exUlo Mander, exGabriala Dotro, exYoshitaka Ebie, exSirinthornthep Towprayoon, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exSandra Furlan Nogueira, exBaasansuren Jamsranjav, exKuno Kasak, exJaak Truu, exJulien Tournebize, exWilliam J. Mitsch, "Greenhouse gas emission in constructed wetlands for wastewater treatment: A review", Ecological Engineering, ปีที่ 66, ฉบับที่ May 2014, พฤษภาคม 2014, หน้า 19-35
2014 exนพฤทธิ์ สุทธศิลป์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exคมศิลป์ วังยาว, exรศ.ดร. สิรินทรเทพ เต้าประยูร, exDr. Kazuto Endo, exDr. Masato Yamada, "Comparison of Solid Waste Stabilization and Methane Emission from Anaerobic and Semi-Aerobic Landfills Operatedin Tropical Condition", Environmental Engineering Research, ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 261-268
2013 exS.N.M. Manikpura, exShabbir Gheewala, exSebastien Bonnet , inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of the effect of recycling on sustainability of municipal solid waste management in Thailand", Waste and Biomass Valorization , ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2013, หน้า 237-257
Publish Year International Conference 2
2014 exน.ส.ฉัตราภา เสือเทพ, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exKazuto Endo, exMasato Yamada, "Leachate Stabilization and Greenhouse Gas Production in Landfill Operated Under Different Aerating Conditions", 3rd International Conference on Environmental Engineering, Science and Management, 26 - 28 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exน.ส.ฉัตราภา เสือเทพ, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exDr. Kuzuto Endo, exDr. Masato Yamada, "Effect of convective air flow on leachate stabilization and greenhouse gas emission from solid waste landfill", 6th ASEAN Environmental Engineering Conference, 21 - 22 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย