การท่องเที่ยวเชิงเกษตรสามารถเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของฟาร์มได้หรือไม่

Publish Year International Journal 1
2014 exBrian J. Schilling, inดร.วิษณุ อรรถวานิช, รองศาสตราจารย์, exYanhong Jin, "การท่องเที่ยวเชิงเกษตรสามารถเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของฟาร์มได้หรือไม่", Journal of Agricultural and Resource Economics, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, เมษายน 2014, หน้า 69-87
Publish Year International Conference 1
2013 exBrian J. Schilling, inดร.วิษณุ อรรถวานิช, รองศาสตราจารย์, exYanhong Jin, "Does Agritourism Enhance Farm Profitability?", Northeastern Agricultural and Resource Economics Association Meetings, 22 - 25 มิถุนายน 2013, Ithaca นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา