การจำแนกประเภทเชิงกลุ่มของสมการของไหลหนึ่งมิติ

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.ประครอง วรกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMeleshko, SV, "Group classification of one-dimensional equations of capillary fluids where the specific energy is a function of density, density gradient and entropy", INTERNATIONAL JOURNAL OF NON-LINEAR MECHANICS, ปีที่ 62, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2014, หน้า 73-84
Publish Year International Conference 1
2014 inดร.ประครอง วรกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Applications of algebraic properties for group classification to the one-dimensional equations of fluids with the specofic energy", The 3rd annual PSU Phuket international conference 2014, 13 - 14 พฤศจิกายน 2014, ภูเก็ต ประเทศไทย