อิทธิพลของส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดกีฬาที่มีกับการพัฒนาประเภทแฟนกีฬาของทีมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก

Publish Year International Conference 3
2015 inดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของความสอดคล้องของภาพลักษณ์ตัวตน แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และการสื่อสารแบบปากสู่ปาก ที่มีต่อระดับการเป็นแฟนทีมกีฬาพันธ์แท้", The 6th International Conference on Business and Economics, 25 - 28 มิถุนายน 2015, Saint Petersburg สหพันธรัฐรัสเซีย
2014 inดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.นาวิน มีนะกรรณ, อาจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นแฟนกีฬาพันธุ์แท้ งานวิจัยเชิงประจักษ์สำหรับแฟนทีมกีฬาฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีค", Internal Symposium on Business and Social Science, 22 - 25 กรกฎาคม 2014, Sapporo ญี่ปุ่น
2013 inดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของส่วนประสมการส่งเสริมการตลาดกีฬาที่มีต่อการพัฒนาประเภทแฟนกีฬาในทีมฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก", The 4th International Conference on Business and Economics "Business Challenges of Globalization for Sustainable Economic Development", 11 - 17 มิถุนายน 2013, Reykjavik สาธารณรัฐไอซ์แลนด์