ผลกระทบการแปรรูปของมะม่วงหาวมะนาวโห่ต่อคุณค่าทางโภชนาการและสารต้านอนุมูลอิสระ

Publish Year International Conference 1
2015 exนางสาวประทุมแก้ว พรโพธิสถิตย์ , exนางสาววชิราภรณ์ ผิวล่อง, exนายสุรศักดิ์ สัจจบุตร , inนางสาวฤทัย เรืองธรรมสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.อมร โอวาทวรกิจ, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาสมบัติทางกายภาพและสารต้านอนุมูลอิสระของมะม่วงหาวมะนาวโห่ระหว่างการผลิตเพียวเร่", FOOD INGREDIENTS ASIA CONFERENCE 2015 , 10 - 11 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2015 inนางสาวฤทัย เรืองธรรมสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศุภิสรา ธนาพงษ์ภิชาติ, inดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้กะทิที่แตกต่างกันต่อการยอมรับทางประสาทสัมผัสและคุณค่าทางโภชนาการของขนมทองม้วน", การประชุมวิชาการครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย