ความหลากหลายของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวบางชนิด ในเขตพรรณพฤกษชาติภาคตะวันออก เฉียงเหนือและภาคตะวันออกของไทย

Publish Year International Journal 2
2013 exTeerawatananon, A., inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exBoontia, V., exHodkinson, T.R., "A taxonomic revision of Germainia (Andropogoneae: Poaceae) in Thailand", Blumea: Journal of Plant Taxonomy and Plant Geography, ปีที่ 57, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2013, หน้า 221-228
2013 inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exDr. Atchara Teerawatananon, exTrevor R. Hodkinson, "Population Genetic Structure of Two Forest Grasses with Contrasting Life Forms, Arundinella setosa and Garnotia tenella in Thailand", Kasetsart J. (Nat. Sci.), ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 8-22