การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมด้วยวิธี multilocus sequence typing ของเชื้อ Campylobacter jejuni ในเป็ดไข่