ประสิทธิภาพของ WO, WOC และ WO condensate ในการเป็นสารไล่เพลี้ยงกระโดดสีน้ำตาล

  • บริษัท ไทยฟูดส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  • โครงการเดี่ยว

  • 2555

  • inนายวิชัย สรพงษ์ไพศาล

  • inนายวิชัย สรพงษ์ไพศาล

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์