โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม 5 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณถนนพัทยาใต้ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี