การทดลองผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงโดยใช้กระบวนการเอกซ์ทรูชั่น

  • บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียนกรุ๊ป จำกัด

  • โครงการเดี่ยว

  • 2555

  • inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช

  • inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์