การจัดการระบบการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์เฉาก๊วยพร้อมบริโภค

  • บริษัท เอสวีทีฟูดส์ จำกัด

  • โครงการเดี่ยว

  • 2555 (2555-2556)

  • inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ

  • inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


แสดงความคิดเห็น

(0)