การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมนิชดา เอ็กซ์คลูซีฟ สวีท 2 ตั้งอยู่ที่ ซอยสามัคคี 29 ถนนสามัคคี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี