การศึกษารูปแบบการใช้งานเครื่องจักรกลเกษตรในนา และความเป็นไปได้ในการนำรถไถเดินตามที่ผลิตโดยโรงงานของคนไทยเข้าไปใช้งานในการทำนาในประเทศพม่า