การศึกษาการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงแรม 48 ห้อง ตั้งอยู่บริเวณถนนพัทยาสาย 3 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี