โครงการพิเศษการเตรียมการสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย เข้าร่วมงาน BIFF & BIL 2012 (Workshop)

Publish Year International Conference 1
2013 exโฆษิต ขุมทรัพย์, inดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ADAPTATION'S POTENTIAL OF BRIDE'S FLORAL DRESS AND ACCESSORIES FASHION", 2013 International Textiles and Costume Congress, 28 - 29 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย