การพัฒนาคุณภาพก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่และสดเส้นเล็ก

Publish Year National Conference 1
2010 exชุติมา ไชยเชาวน์, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมี่สดจากแป้งข้าวดัดแปรด้วยความร้อนร่วมกับความชื้น", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ "ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม", 15 - 17 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย