การพัฒนาตัวแปรสุ่ม Negative Binomial-Generalized Exponential

Publish Year International Journal 2
2016 inดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, exAryuyuen, S., "Characterisation of the multivariate negative binomialgeneralised exponential distribution", Maejo International Journal of Science and Technology, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2016, หน้า 197-208
2013 exAryuyuen, S., inดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, "The negative binomial-generalized exponential (NB-GE) distribution", Applied Mathematical Sciences, ปีที่ 7, ฉบับที่ 21-24, มกราคม 2013, หน้า 1093-1105
Publish Year International Conference 3
2017 exณัชชา กุลจิราธนโชติ, inดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, "Extended generalized exponential power series distribution", THE 13TH IMT-GT INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS, STATISTICS AND THEIR APPLICATIONS (ICMSA2017), 4 - 7 ธันวาคม 2017, Kedah มาเลเซีย
2014 exนายภานุ ทองจันทร์, exนางสาววีรินท์รดา วงค์รินทร์, inดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, "Stochastic orders of negative binomial-generalized exponential distribution", International Conference in Applied Statistics 2014, 21 - 24 พฤษภาคม 2014, ขอนแก่น
2013 exนางสาวศิรินภา อายุยืน, inดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, "การแจกแจงผสมของ Negative Binomial สำหรับข้อมูลเชิงนับ", International Conference on Applied Statistics 2013, 14 - 19 พฤษภาคม 2013, มหาสารคาม ประเทศไทย