วิธีการใหม่ในการทำ Sericin degrading protease จาก Bacillus subtilis C4 เพื่องานวิเคราะห์โปรตีน