การศึกษาความจำเพาะต่อสับสเตรทของเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสและการประยุกต์ปฏิกิริยาการสังเคราะห์

Publish Year International Journal 1
2013 exRatananikom, K., exChoengpanya, K., exTongtubtim, N., exCharoenrat, T., exWithers, S.G., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Mutational analysis in the glycone binding pocket of Dalbergia cochinchinensis beta-glucosidase to increase catalytic efficiency toward mannosides", Carbohydrate Research, ปีที่ 373, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2013, หน้า 35-41
Publish Year International Conference 5
2014 exCharoenla, S., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Protein engineering of a beta-glucosidase for hydrolysis of soybean isoflavonoids", the 4th International Biochemistry and Molecular Biology Conference, 2 - 3 เมษายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exThenchartanan, P., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Reverse hydrolysis reactions, in buffer-saturated alcohols, to synthesize hexyl-, octyl- and decyl-glucosides", the 4th International Biochemistry and Molecular Biology Conference , 2 - 3 เมษายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exKhuanjarat Choengpanya, inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Investigation of glycone specificity in glycoside hydrolase family 1 beta-glucosidases via an in silico approach", the 7th Asia Oceania Human Proteome Organization Congress and the 9th International Symposium of the Protein Society of Thailand , 6 - 8 สิงหาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exPornpanna Thenchartanana, inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Hexyl-, octyl- and decyl-glucosides synthesis by enzymatic reverse hydrolysis reactions (abstract).", the 7th Asia Oceania Human Proteome Organization Congress and the 9th International Symposium of the Protein Society of Thailand, 6 - 8 สิงหาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exSatrawut Charoenla, inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Protein engineering in ?-glucosidase for hydrolysis of soybean isoflavone glucoside substrates (abstract).", the 7th Asia Oceania Human Proteome Organization Congress and the 9th International Symposium of the Protein Society of Thailand, 6 - 8 สิงหาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย