การบีบอัดเสียงพูดของเสียงพูดภาษาไทยสำเนียงท้องถิ่นด้วยตัวเข้ารหัสเสียงพูดอัตราบิตต่ำ

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Speech Compression of Thai Dialects with Low-bit-rate Speech Coders", American Journal of Applied Sciences , ปีที่ 9, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2012, หน้า 1321-1328