การวิเคราะห์พิตช์ของอูคูเลเล่

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Pitch Analysis of Ukulele", American Journal of Applied Sciences , ปีที่ 9, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2012, หน้า 1219-1224