กลยุทธ์โครงการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

Publish Year International Conference 2
2013 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Project strategy of new product development projects", Int’l Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference, 14 - 18 เมษายน 2013, เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
2013 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กลยุทธ์โครงการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่", Technology, Innovation, and Industrial Management (TIIM) Conference 2013, 29 - 31 พฤษภาคม 2013, ภูเก็ต ประเทศไทย